ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2130444629